Betónové konštrukcie

Rok Lokalita Popis Rozsah prác
2003 Slovensko, Čerpacie stanice PHM realizačné projekty
2003 Slovensko, Bratislava Polyfunkčný objekt "Gercenova"
8 podlažná budova 1 podzemné podlažie
statický výpočet
2003 Slovensko, Bratislava Hydrogenačná rafinácia palív HRP-7
Slovnaft a.s.
základy pod výrobnú jednotku
statický výpočet
(práca pre ABB Lummus Global Brno
ČR)
2006 Rusko, Kirishi Projekt potrubných mostov 
pre hydrokrakovací komplex.
Oceľové stojky pre potrubie a betónové
základym, šírka 6m, výška 20-30 m

projekt betónových a oceľových
konštrukcií pre technologické zariadenia
(práca pre ABB Lummus Global Brno
ČR)

2006 Slovensko, Bratislava Sklad č.7 - Eurovea Pavilón
Rekonštrukcia historickej budovy
statický posudok pre rekonštrukciu
2006 Slovensko, Bratislava Ružinovské centrum Slovakia
parkovanie - garážový dom
projekt na stavebné povolenie?
Realizačný projekt
2006 Slovensko, Jaslovské Bohunice Seizmické zodolnenie objektu
superhavarijného napájania
parogenerátorov, Jadrovej elektrárne
Jaslovské Bohunice V2
Statický a dynamický výpočet

Betónové konštrukcie - fotogaléria

Betónové konštrukcie - fotogaléria
Betónové konštrukcie - fotogaléria
Betónové konštrukcie - fotogaléria
Betónové konštrukcie - fotogaléria
Betónové konštrukcie - fotogaléria
Betónové konštrukcie - fotogaléria

Betónové konštrukcie - modely

Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely
Betónové konštrukcie - modely

Zoznam referencií