Referencie

Prehľad zrealizovaných prác

V tejto časti sa máte možnosť oboznámiť s projektami ktoré boli zrealizované v období vykonávania inžinierskych činností mojou spoločnosťou, ale aj v období môjho pôsobenia v iných organizáciách. Mnohé z týchto projektov boli spracovávané pre spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou.

V menu v dolnej časti obrazovky je možné prehliadnuť si niektoré vybrané projekty podľa kategórií.