Výškové budovy

Rok Lokalita Popis Rozsah prác
2003 Slovensko, Bratislava Millenium Tower II
výšková 21 podlažná administratívna
budova, 1 podzemné podlažie
globálny statistický výpočet
statistický výpočet pre realizačný projekt,
hlavný statik
2004 Slovensko, Bratislava Polyfunčkný objekt "Dominant"
komplex budov s najvyšším 21 podlažným
objektom, 2 podzemné podlažia
globálny statistický výpočet
posúdenie na účinky vetra,
posúdenie seizmickej odolnosti
2005-2007 Slovensko, Bratislava Polyfunčkný objekt "Vienna Gate"
komplex budov Vienna 23 podlaží, Gate
16 podlaží, dve podzemné podlažia
globálny statistický výpočet pre projekt na
stavebné povolenie - 50% kooperácia,
statický výpočet pre realizačný projekt - 
40% kooperácia (2007)
2005 Slovensko, Bratislava OBYDICK Bratislava
20 podlažná obytná budova
objekt sa neralizoval
Statický výpočet pre realizačný projekt

Výškové budovy - fotogaléria

Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria
Výškové budovy - fotogaléria

Výškové budovy - modely

Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely
Výškové budovy - modely

Zoznam referencií