Profil

Moja profesionálna kariéra začala v roku 1978 v Hutnom Projekte jednej za najväčších firiem bývalej ČSSR a neskôr po vzniku samostatnej SR zaoberajúcej sa inžinierskou činnosťou a projektovaním priemyselných stavieb. Pracoval som na viacerých postoch od projektanta oceľových konštrukcií, vedúceho IT centra až po poradcu technického riaditeľa. Som vďačný za možnosť pracovať v priateľskom tvorivom kolektíve na veľkých projektoch, medzi inými pre spoločnosti ako Alumina plants Irán, SE - Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice a Slovnaft a.s. Bratislava.

V roku 2001 som začal budovať súkromnú spoločnosť „Ing. Daniel Bukov - OK TEAM“, ktorá sa zameriavala na statiku stavieb, betónových, oceľových konštrukcií a niektorých úzko špecifických oceľových konštrukcií ako sú tunelové debnenia a technologické konštrukcie . Vypracoval som s kolektívom spolupracovníkov mnoho projektov a statických výpočtov výškových budov, oceľových a špeciálnych konštrukcií. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí výšková budova Národnej banky Slovenska (33 podlažná budova; statický výpočet pre zaťaženie vetrom a seizmicitou), výšková budova Millenium Tower II (22 podlaží), Dominant (21 podlaží) a Vienna Gate (23 podlaží), výpočty tunelových debnení, oceľových nádrží na nebezpečné odpady , základy pre turbostolice s generátormi s výkonom 50MW a 110MW a základy pre mohutné kompresory.

Od roku 2013 som založil firmu Daniel Bukov OK TEAM, s.r.o. ako priameho pokračovateľa predchádzajúcich aktivít.

V relatívne krátkej histórii novej súkromnej spoločnosti sme vypracovali projekty výškových budov, oceľových konštrukcií priemyselných hál a zrealizovali mnoho statických výpočtov pre špeciálne oceľové konštrukcie ako sú napríklad zásobníkové nádrže alebo tunelové debnenie.

Ing. Daniel Bukov
Konateľ