Služby

Statika budov

  • štúdia, stavebné povolenie, realizačný projekt
  • nové budovy
  • rozšírenie a rekonštrukcie

Dynamika nosných konštrukcií a základov strojov

Pevnostné posúdenie špeciálnych konštrukcií

O nás

Našim cieľom je navrhnúť spoľahlivú, materiálovo vhodnú a ekonomicky optimálnu nosnú konštrukciu. 

Základný cieľ dosahujeme pozitívnym prístupom, neustálym vzdelávaním v odbore a dlhoročnou odbornou aktívnou praxou. 

Overenie spoľahlivosti nosného systému vykonávame nezávislým posúdením s podporou software od nezávislých renomovaných spoločností.

Uvod

Aktuálne

REFERENCIE