Oceľové konštrukcie

Rok Lokalita Popis Rozsah prác
2004 Slovensko, Bratislava Skladovacia Hala "EVEREST"
oceľová konštrukcia 24 x 24 m,
celková plocha 9500 m2
globálny statistický výpočet
2005 Slovensko, Sládkovičovo Rekonštrukcia Obilného mlyna
oceľová konštrukcia pre technológiu a 
strechu, zaťaženie 400 ton
statický posudok pre rekonštrukciu
2005 Slovensko Skladovacia hala
Brenntag Slovakia a.s.
oceľové konštrukcie rozpätie 12-21 m,
základy
statický výpočet
2005 Slovensko, Jaslovské Bohunice METEO stožiar
výška 180 m
Posúdenie na účinky vetra,seizmicity
a zvýšeného zaťaženia
Statický a dynamický výpočet
2007 Pakistan, Korangi Potrubné mosty
pre IEG s.r.o. Levice
Oceľové strojky pre potrubie
statický výpočet potrebuných mostov na
účinky vetra a seizmicity
2007 Pakistan, Korangi Nosná konštrukcia kotla
pre IEG s.r.o. Levice
statický a dynamický výpočet

Oceľové konštrukcie - fotogaléria

Oceľové konštrukcie - fotogaléria
Oceľové konštrukcie - fotogaléria
Oceľové konštrukcie - fotogaléria
Oceľové konštrukcie - fotogaléria
Oceľové konštrukcie - fotogaléria
Oceľové konštrukcie - fotogaléria
Oceľové konštrukcie - fotogaléria

Oceľové konštrukcie - modely

Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely
Oceľové konštrukcie - modely

Zoznam referencií