Špeciálne konštrukcie

Špeciálne konštrukcie - Nádrže
Rok Lokalita Popis Rozsah prác
2003 Slovensko, Mochovce Hranatá mobilná nádrž
so seizmickou odolnosťou
Jadrová elektráreň Mochovce
Statický výpočet na účinky seizmicity
2005 Slovensko, Jaslovské Bohunice Nádrže 3x1000m3 pre skladovanie
demineralizovanej vody vrátane seizmického zodolnenia základov
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohhunice
statický a dynamický výpočet,
posúdenie seizmickej odolnosti
2005 Slovensko, Mochovce Nádrže pre skladovanie
nebezpečného odpadu.
Jadrová elektráreň Mochovce
Výpočet odozvy na statické a seizmické zaťaženie

Špeciálne konštrukcie - Tunelové debnenia

Rok Lokalita Popis Rozsah prác
2003 Slovensko, Čadca TD pre tunel Horelica
diaľnica D3, celková dĺžka 605 m
Statický výpočet tunelového debnenia
Slovensko  TD pre tunel Coshutz Statický výpočet tunelového debnenia
Rakúsko TD pre tunel U2 Statický výpočet tunelového debnenia
Nemecko
Bonn
TD pre tunel Koblenz Statický výpočet tunelového debnenia
Česká republika TD pre tunel Hnevkov
železničný tunel
Statický výpočet tunelového debnenia
Slovensko, Bratislava TD pre tunel Sitina
diaľnice D2, celková dľžka 1160 m
Statický výpočet tunelového debnenia

Špeciálne konštrukcie - Základy zaťažené dynamickými účinkami

Rok Lokalita Popis Rozsah prác
2005 Slovensko, Jaslovské Bohunice Seizmické zodolnenie základov
nádrží (3 x 1000 m3) pre skladovanie
demineralizovanej vody,
Jadrová elektráreň Jaslovské Bohhunice
statický a dynamický výpočet,
posúdenie seizmickej odolnosti

Iné-predchádzajúce pôsobiská

Rok Lokalita Spoločnosť Pozícia Popis
1978-1987 Slovensko Hutný projekt, Bratislava statik Návrh konštrukcií priemyselných budov a technologických konštrukcií
1988-1989 Slovensko Hutný projekt, Bratislava vedúci PC 
centra
Práca pre CAD systém. Začleňovanie do procesu navrhovania a statických výpočtoch. Vypracovávanie výkresov.
1989-2001 Slovensko Hutný projekt, Bratislava samostatný statik Vedúci skupiny pre návrh "city centra"
(z konštrukčného hľadiska),
Koordinátor posúdenia seizmickej odolnosti objektov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice počas modernizácie a rekonštrukcie (pre časti realizované spol. Hutný Projekt)
1998-1999 Slovensko Hutný projekt, Bratislava samostatný statik Globálny statický výpočet na účinky vetra a seizmicity výškovej, 32-podlažnej budovy Národnej banky Slovenska
2002 Česká republika ABB Lummus Global s.r.o. Brno vedúci skupiny navrhujúcej betónové konštrukcie Navrhovanie konštrukcií pre spoločnosť C4 Olefins plant, Port Arthur, Texas, USA.
Navrhovanie podľa amerických štandardov

Špeciálne konštrukcie - fotogaléria

Špeciálne konštrukcie - fotogaléria
Špeciálne konštrukcie - fotogaléria
Špeciálne konštrukcie - fotogaléria
Špeciálne konštrukcie - fotogaléria
Špeciálne konštrukcie - fotogaléria
Špeciálne konštrukcie - fotogaléria

Špeciálne konštrukcie - modely

Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely
Špeciálne konštrukcie - modely

Zoznam referencií